bfsmc.PL

Regulamin w całości należy do serwera BFSMC.PL, zakazuje się jego plagiatowania, kopiowania, powielania oraz inspirowania się nim bez zgody właściciela.

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Każdy gracz, niezależnie od rangi, ma obowiązek przestrzegania niniejszego regulaminu.
 2. Nieznieznajomość regulaminu nie usprawiedliwia niedozwolonych zachowań.
 3. Administracja nie odpowiada za utracone przedmioty w żadnym wypadku.
 4. W przypadku nagminnego łamania regulaminu, administracja ma prawo nakładać kary na gracza, bez podania konkretnego powodu czy ostrzeżenia.
 5. Skargi dotyczące naruszenia zasad regulaminu użytkownik powinien składać poprzez discorda na kanale #deleted-channel , skargi składane w inny niż wymieniony sposób nie będą rozpatrywane.

§2. ZAKAZY

Na serwerze zakazuje się:
 1. 2.1 Używania oprogramowania ułatwiającego rozgrywkę (różnego rodzaju wspomagacze, cheaty.)
 2. 2.2 Reklamowania innych serwerów Minecraft
 3. 2.3 Używania wulgarnego języka, szerzenia nienawiści, zachowań rasistowskich
 4. 2.4 Udostępniania danych osobowych innych użytkowników
 5. 2.5 Wykorzystywania błędów/bugów gry lub serwera
 6. 2.6 Rozsyłania linków do stron z treściami przeznaczonymi dla osób dorosłych,
 7. 2.7 Rozpowszechniania treści przeznaczonych dla dorosłych, zakazanych poprzez konstytucję RP (budowle, symbole, itp.)
 8. 2.8 Rozsyłania floodu (od 4+ liter), capsu oraz spamu (od 2+ wiadomości)
 9. 2.9 Celowego działania na niekorzyść serwera
 10. 2.10 Obrażania oraz umyślnego prowokowania graczy, członków administracji serwera.
 11. 2.11 Stosowania gróźb w każdej postaci

§3. ZALECENIA

 1. Po wejściu na serwer nakazuje się użycia komendy /help.
 2. Informuj administrację o napotkanych błędach ich wykorzystywanie może być karane banem a odkrycie błędu i jego ujawnienie jest nagradzane.
 3. Informuj administracje o podejrzeniach cheatowania.
 4. W przypadku, gdy gracz nie chce widzieć wiadomości innego gracza z obojętnie jakiego powodu, ma prawo do użycia komendy /ignore <nick>. Komenda ukrywa wszystkie wiadomości oraz czynności danego gracza.
 5. Jeżeli widzisz, że coś można usprawnić i masz pomysł jak to zrobić. Napisz swoją propozycję na odpowiedni kanał discorda.
 6. Wszystkie swoje sprawy kieruj na odpowiedni kanał discord. Zgłoszenia przy których ominięto nową politykę zgłoszeń zostaną zignorowane.

§4. PRZYWILEJE ADMINISTRACJI

 1. Administracja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu bez informowania o tym graczy.
 2. Administracja nie ma obowiązku odpisać ci na PW
 3. Administracji przysługuje prawo do stosowania wszelkich środków wobec graczy bez podawania konkretnej przyczyny.

§5. SKLEP SMS

 1. Wysyłając SMS / PAYSAFECARD / PAYPAL bądź ZWYKŁY oświadczasz, że nie będziesz rościł od administracji żadnych odszkodowań
 2. Administracja nie odpowiada za błędnie wysłane SMS / PRZELEWY
 3. Płatności obsługuje firma LVL UP z siedzibą 71-441 Szczecin, ul. Cyfrowa 6, NIP: 7412110339, REGON: 321345466 za pośrednictwem zewnętrznych firm. Regulamin znajduje się na stronie wyboru metody płatności.
 4. Wszystkie konta, w tym także przedmioty oraz usługi mogą zostać utracone w przypadku zamknięcia projektu

§6. TARYFIKATOR KAR

Uwaga! Otrzymanie kary a następnie wykonanie takiego samego

wykroczenia powoduje otrzymanie kary dwukrotnie dłuższej niż poprzednia!

Za złamanie regulaminu grozi:
 1. 2.1 BAN na tryb (permanentnie)
 2. 2.2 BAN na tryb (permanentnie)
 3. 2.3 Czasowe wyciszenie (15min.)
 4. 2.4 BAN na tryb (permanentnie)
 5. 2.5 BAN na tryb (permanentnie)
 6. 2.6 BAN na tryb (7-14dni.)
 7. 2.7 BAN na tryb (7-14dni.)
 8. 2.8 Czasowe wyciszenie (15min.)
 9. 2.9 Czasowe wyciszenie lub ban (1-14dni.)
 10. 2.10 Czasowe wyciszenie (1-14dni.)
 11. 2.11 BAN na tryb (permanentnie)

§7. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. RODO - Rozporządzenie Unijne, zawierające przepisy o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.
 2. W przypadku połączenia z serwerem zapisujemy twój adres IP oraz twój adres email o ile wyrazisz na to zgodę przypisując go do swojego konta.
 3. Przechowujemy twoje dane w celu walki z nieuczciwymi graczami, w celu możliwości zweryfikowania twojej tożsamości w przypadku utraty dostępu do konta oraz w szczególnych przypadkach aby móc skontaktować się z użytkownikiem.
 4. Masz prawo do wglądu do twoich danych, które przechowujemy. Aby to zrobić, należy skontaktować się z administracją poprzez discord https://applemc.pl/discord
 5. Masz prawo do zażądania usunięcia twoich danych, które przechowujemy. Aby to zrobić, należy skontaktować się z administracją poprzez discord https://applemc.pl/discord.
OSTATNIA AKTUALIZACJA: 22.03.2021 21:52